Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Escola Oficial Idiomes, Drassanes

Qui: Escola Oficial d’Idiomes, Drassanes
On: Barcelona
Quan: 2017

En el projecte de remodelació del vestíbul i senyalètica de l’Escola Oficial d’Idiomes de Drassanes, es va integrar un mural que s’harmonitzés gràficament i visual a l’entorn i que alhora reflectís l’escola. Per aquest motiu em van demanar que els personatges representessin certa diversitat de gènere, edat i ètnies.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star