Design a site like this with WordPress.com
Per començar

De cop comprenc que l’home és la memòria. Tortosa

Qui: Ajuntament de Tortosa, Regidoria de Cultura
On: Plaça de Sant Joan, Tortosa
Quan: 2017

Mural d’homenatge a Felip Pedrell (compositor, Tortosa 1841, Barcelona 1922) al solar on estava la seva casa natal. A la mateixa plaça, a la mitgera contigua (carreró al mig), es donà continuïtat a la intervenció recreant una imatge de la mateixa plaça entre l’any 1920 i 1930. L’escena il·lustra la festa popular del “Repartiment de panoli”.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star