Recordem el passat, recuperem la dignitat

Qui: Ajuntament de Navàs, Àrea de Cultura
On: Antic cine de la Cooperativa “La Fraternidad”, Navàs
Quan: 2016

Create your website with WordPress.com
Per començar
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star