Design a site like this with WordPress.com
Per començar

La festa del Ball Pla

Qui: Projecte “Art al carrer” del Consell del barri Sant Miquel
On: Olot
Quan: 2018

Visibilitzar les diversitats del barri des d’una perspectiva optimista, entendre la cultura popular com espai de trobada, des d’on construir societats més riques i plurals. Que tothom es pugui veure reflectit. Amb aquest objectiu el Consell del Barri Sant Miquel organitzà el projecte “Art al carrer”.

Vam poder visitar i conèixer la vida del barri, la seva història i realitat social. De totes les tradicions del poble em cridà l’atenció la festa del Ball Pla. El Ball Pla el realitzaven les famílies benestants d’Olot per lluir i fer ostentació, el veïnat de l’humil barri de Sant Miquel a part de sabotejar la desfilada (llençant tomàquets) començà a organitzar el seu propi Ball Pla. Per fer mofa dels rics del poble i per escassetat les gal·les i vestimentes del Ball Pla de Sant Miquel es van fer amb paper, 75 anys més tard la tradició segueix i els vestits de paper són el resultat de mesos d’elaborat treball.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star