Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Estació “Bombeiros Voluntarios da Covilhã”

Qui: Wool-Covilhâ Arte Urbana, Mistaker Maker
On: Covilhâ, Portugal
Quan: 2018


Des de la seva fundació, WOOL es va proposar utilitzar diversos murs del centre històric de la ciutat de Covilhâ, com a suport per a les intervencions d’artistes urbans, amb l’objectiu de:

Retre homenatge a la història d’aquesta ciutat com a forma de redescobrir la seva identitat;
Despertar l’interès de la comunitat per la cultura i l’art contemporani;
Rehabilitar zones urbanes descuidades a través de l’Art, fent-lo accessible a tothom, en un clar acte de democratització de l’Art i aprenentatge informal;
Involucrar la comunitat en totes les intervencions i accions perquè les tinguin com a patrimoni propi.

La meva intervenció va ser el reconeixement del festival i de la ciutat al cos de bombers i un homenatge als bombers morts en els terribles incendis de Mato Grosso de l’any anterior.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star