Design a site like this with WordPress.com
Per començar

De terra, carbó i fil

Qui: Ajuntament de Berga, Regidoria de cultura
On: Berga
Quan: 2019

Ha sigut tot un repte de projecte. Amb molta complexitat d’execució pel desnivell. Només ha sigut possible aconseguir-ho pel suport i acompanyament de tècniques i regidoria de cultura (Sara & Mònica, dream team), la brigada, la policia municipal,Montana Colors…

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star