Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Construir-se a un mateix

Qui: Kasal de Joves de Roquetes & Open Walls-Difusor
On: 9 Barris, Barcelona
Quan: 2015

Després de diversos intents sense èxit de dur a terme el mural a la façana del Kasal de joves, després de traves burocràtiques, tècniques, econòmiques, etc. El Kasal de Joves de Roquetes, amb el suport de diverses entitats de 9 Barris, uní esforços amb Open Walls, gràcies a això es pogué dur a terme la intervenció, incorporar-la a la programació de l’Open Walls i rebre la il·lustre visita de Martha Cooper.

El mural està inspirat en les fotografies del barri dels anys ’70, un barri de barraques, que es va construir a ell mateix. Cadascun dels barris del districte de 9 Barris, han hagut de conquerir amb lluita i reivindicació totes les infraestructures comunitàries, sent històricament un barri ignorat i abandonat per l’Ajuntament de Barcelona. El clavegueram de Roquetes el feren el veïnat, els diumenges, autorganitzant-se al voltant de la parròquia, les primeres línies de transport, arribaren ja que després de moltes reivindicacions els veïns “segrestaren” un autobús per fer-lo arribar a 9 barris i cridar l’atenció de l’Ajuntament…

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star